سوله سبک قوسی

سوله سبک قوسی (پوشش خود ایستا)

سوله سبک قوسی (پوشش خود ایستا): جهت ساخت سوله به روش پوشش خودایستا با استفاده از پانلهای قوسی شکل از جنس ورق گالوانیزه دهانه سوله پوشیده می شود و دیگر نیازی به اجرای ...

ادامه ی مطلب