آردواز پیشانی ساختمان

آردواز پیشانی ساختمان:


 دورتادور بالای ساختمان , ویلا , اپارتمان را که پوششی مثلثی شکل نصب می شود به اصطلاح آردواز پیشانی ساختمان میگویند. باعث حفاظت در مقابل عوامل جوی و فرسایش و کثیف شدن ساختمان می شود و از لحاظ زیبایی جلوه شکیلتری به نمای ساختمان شما میدهد.

طراحی و اجرای انواع آردواز برای پیشانی ساختمان . اجرای نمای پیشانی آپارتمانها . آردواز ابرویی ساختمان

طراحی و اجرای انواع آردواز برای سقف دور آپارتمان و ساختمانها . اجرای نمای پیشانی آپارتمانها . آردواز ابرویی


متریال پیشانی آپارتمان و ساختمان:


ورق طرح سفال پرچین به دلیل آنکه نصب آجری مانند و طرح ریزی دارد,انتخاب خوبی برای پیشانی ساختمان است زیرا که پیشانی ساختمان ها در ابعاد با عرض زیاد و ارتفاع کم اجرا می شوند، استفاده از محصولاتی که طرح ریز و چینش آجری داشته باشد بسیار مهم است. بافت آجری,نمایی یکپارچه به ساختمان ارائه می دهد و خطوط بین محصولاترا نمایان نمیکند و نمای بیرونی بنا جذابتر و جلوه زیباتری پیدا خواهد کرد.

" اجرای پیشانی ساختمان "

” اجرای پیشانی ساختمان “

کلمات کلیدی


کلمات کلیدی :پیشانی ساختمان , پیشانی , متریال پیشانی ساختمان , نحوه اجرای پیشانی , آردواز نمای پیشانی , پیشانی آپارتمان , نصب پیشانی آردواز , اجرای آردواز دور سقف , ساخت آردواز برای دور سقف , هزینه اجرای آردواز دور سقف , هزینه اجرای آردواز ابرویی پیشانی آپارتمان

 

ورق طرح سفال

ورق طرح سفال پرچین به دلیل آنکه نصب آجری مانند و

طرح ریزی دارد,انتخاب خوبی برای پیشانی ساختمان است

زیرا که پیشانی ساختمان ها در ابعاد با عرض زیاد و ارتفاع کم اجرا می شوند،

استفاده از محصولاتی که طرح ریز و چینش آجری داشته باشد بسیار مهم است.

بافت آجری,نمایی یکپارچه به ساختمان ارائه می دهد و خطوط بین محصولاترا نمایان نمیکند

و نمای بیرونی بنا جذابتر و جلوه زیباتری پیدا خواهد کرد.

ورق طرح سفال پرچین به دلیل آنکه نصب آجری مانند

و طرح ریزی دارد,انتخاب خوبی برای پیشانی ساختمان است

زیرا که پیشانی ساختمان ها در ابعاد با عرض زیاد و ارتفاع کم اجرا می شوند،

استفاده از محصولاتی که طرح ریز و چینش آجری داشته باشد بسیار مهم است.

بافت آجری,نمایی یکپارچه به ساختمان ارائه می دهد و خطوط بین محصولاترا نمایان نمیکند

و نمای بیرونی بنا جذابتر و جلوه زیباتری پیدا خواهد کرد

آردواز پیشانی ساختمان

.ورق طرح سفال پرچین به دلیل آنکه نصب آجری مانند

و طرح ریزی دارد,انتخاب خوبی برای پیشانی ساختمان است

زیرا که پیشانی ساختمان ها در ابعاد با عرض زیاد و ارتفاع کم اجرا می شوند، استفاده از محصولاتی که طرح ریز و چینش آجری داشته باشد بسیار مهم است.

بافت آجری,نمایی یکپارچه به ساختمان ارائه می دهد و خطوط بین محصولاترا نمایان نمیکند و نمای بیرونی بنا جذابتر و جلوه زیباتری پیدا خواهد کرد.ورق طرح سفال پرچین به دلیل آنکه نصب آجری مانند و طرح ریزی دارد,انتخاب خوبی برای پیشانی ساختمان است

نمای پیشانی آردواز

زیرا که پیشانی ساختمان ها در ابعاد با عرض زیاد و ارتفاع کم اجرا می شوند، استفاده از محصولاتی که طرح ریز و چینش آجری داشته باشد بسیار مهم است.

بافت آجری,نمایی یکپارچه به ساختمان ارائه می دهد و خطوط بین محصولاترا نمایان نمیکند و نمای بیرونی بنا جذابتر و جلوه زیباتری پیدا خواهد کرد.ورق طرح سفال پرچین به دلیل آنکه نصب آجری مانند و طرح ریزی دارد,انتخاب خوبی برای پیشانی ساختمان است زیرا که پیشانی ساختمان ها در ابعاد با عرض زیاد و ارتفاع کم اجرا می شوند، استفاده از محصولاتی که طرح ریز و چینش آجری داشته باشد بسیار مهم است.

بافت آجری,نمایی یکپارچه به ساختمان ارائه می دهد

و خطوط بین محصولاترا نمایان نمیکند

و نمای بیرونی بنا جذابتر و جلوه زیباتری پیدا خواهد کرد.

 

 

 

بازگشت به صفحه اول سایت 

 

 

 

یک پاسخ یا دیدگاه بنویسید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.